Ekspertyza rzeczoznawcy – kto za nią zapłaci?

Ekspertyza rzeczoznawcy – kto za nią zapłaci?

Warto wiedzieć, że przysługuje nam zwrot kosztów ekspertyzy rzeczoznawcy, jeśli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania – taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy 2 września 2019 r. w sprawie III CZP 99/18. Zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu, w którym krótko wyjaśniamy, kiedy możemy ubiegać się o zwrot kosztów prywatnej opinii w toku postępowania sądowego o odszkodowanie.

Uchwała, jaką podjął Sąd Najwyższy, była odpowiedzią na pytanie Rzecznika Finansowego, który podał w wątpliwość treść art. 361 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) w kontekście prowadzenia postępowania odszkodowawczego. W myśl tegoż art. 361 k.c., zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Sąd stanął na stanowisku, że ekspertyza, której wykonanie zlecono, by dokładnie określić wysokość poniesionej szkody, jest kosztem, który de facto ponosi ubezpieczyciel. „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.” Podkreślić należy, że nie chodzi wyłącznie o ustalenie wysokości szkody, ale także o ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Sąd przyjął, że niezbędność ekspertyzy do efektywnego dochodzenia odszkodowania oznacza jej celowość, racjonalność i ekonomiczne uzasadnienie oceniane z punktu widzenia skutecznej realizacji roszczenia odszkodowawczego.

Czy ta publikacja była przydatna?

Kliknij na gwizdki aby ocenić!

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość ocen: 0

Na razie brak ocen.