Miesiąc: listopad 2020

Przeszukanie lokalu przez Policję

Wkroczenie policji do mieszkania, bądź siedziby firmy w celu przeszukania stanowi drastyczną ingerencję w sferę prywatności. Z tego względu warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi informacjami o przysługujących w takiej sytuacji prawach i gwarancjach procesowych. W jakich sytuacjach dokonuje się przeszukania lokalu lub pomieszczenia? Podjęcie decyzji o przeszukaniu nigdy nie może być decyzją dowolną, podjętą...
Czytaj więcej
Wdzięczność lekarska a korupcja - informacje

Aktualności prawa medycznego – październik 2020 r.

Wobec narastającej ilości zakażeń COVID-19 na przełomie września i października Ministerstwo Zdrowia i Rada Ministrów wydały szereg aktów prawnych wprowadzających istotne nowe ograniczenia, których celem jest walka z epidemią. Nastąpiło zatem odwrócenie trwającej od kilku miesięcy tendencji do łagodzenia restrykcji, a omówieniu nowych regulacji poświęcone zostanie niniejsze opracowanie. Regulacje dotyczące standardów opieki nad pacjentem podejrzanym...
Czytaj więcej
art 272 kk

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego

Sprawy z oskarżenia prywatnego - jak rozpocząć postępowanie? Co powinien zawierać prywatny akt oskarżenia? Różnice pomiędzy przestępstwami ściganymi z oskarżenia publicznego i przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego W polskim systemie karnym wyróżniamy zasadniczy podział na: przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego. W praktyce powyższy podział oznacza, że nie w każdej...
Czytaj więcej