Miesiąc: kwiecień 2022

odszkodowania z tytułu mienia

Odmowa wypłaty odszkodowania – co zrobić

Każdy poszkodowany ma prawo wystąpić z roszczeniem o naprawienie wyrządzonej mu szkody. Jeżeli sprawca szkody miał obowiązek się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej (dotyczy to zawsze właścicieli pojazdów) lub też umowę ubezpieczenia zawarł sam poszkodowany, o naprawienie szkody można się zwrócić bezpośrednio do ubezpieczyciela. W większości przypadków, gdy poszkodowany jest uprawniony do wypłaty odszkodowania, uzyskuje on...
Czytaj więcej