Kategoria: Prawo cywilne

Dyrektywa o prawie autorskim – najważniejsze zmiany i wyjaśnienia Komisji Europejskiej

Parlament Europejski z dniem 26 marca 2019 roku przyjął projekt dyrektywy dotyczącej prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Zasadniczym celem wprowadzenia tej dyrektywy jest umożliwienie twórcom otrzymywania należnych im wynagrodzeń z prowadzenia swej działalności w sieci. Ponieważ dyrektywa Unii Europejskiej o prawie autorskim już w trakcie przygotowywania budziła wiele emocji i kontrowersji, Komisja Europejska w porozumieniu z Parlamentem Europejskim przygotowały obszerne odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości w odniesieniu do zapisów dyrektywy o prawach autorskich. Continue reading “Dyrektywa o prawie autorskim – najważniejsze zmiany i wyjaśnienia Komisji Europejskiej”

Zmiana wielkości mieszkania o część podzielonego poddasza

Wykonanie remontu nieużytkowego poddasza w celu powiększenia dostępnego metrażu w budynku mieszkalnym to inwestycja, która wymaga nie tylko odpowiedniego zaplecza finansowego na pokrycie kosztów przeprowadzanych prac. Aby adaptacja poddasza na cele mieszkalne mogła dojść do skutku, niezbędne jest także dopełnienie określonych formalności prawnych. Dotyczy to szczególnie tych nieruchomości, w których funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa. Istotny wyrok w tej sprawie został wydany przez Sąd Najwyższy 16 listopada 2018 (sygn. akt I CSK 646/17), a dotyczy możliwości dokonania w księdze wieczystej wpisu korygującego strukturę lokalową nieruchomości.

Continue reading “Zmiana wielkości mieszkania o część podzielonego poddasza”

Odsetki ustawowe w pigułce

Chyba każdy z nas był kiedyś wierzycielem albo dłużnikiem. Niezależnie jednak od tego, po której stronie staliśmy, wszyscy zgodzimy się, że najbardziej komfortowa sytuacja to taka, w której dłużnik spełnia świadczenie pieniężne w terminie, a wierzyciel nie musi martwić się o zwłokę w płatności. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w terminie? Czy będąc wierzycielem, mogę domagać się zapłaty wyższej niż zawarta w pierwotnej umowie? Jaka jest różnica pomiędzy zwłoką a opóźnieniem? Zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu, w którym wyjaśniamy, czym są odsetki ustawowe i za co się należą. Continue reading “Odsetki ustawowe w pigułce”

Rękojmia a gwarancja - na czym polega różnica?

Rękojmia a gwarancja – na czym polega różnica?

Rękojmia a gwarancja – na czym polega różnica? Zarówno producenci, jak i sprzedawcy zobowiązani są do odpowiedzialności za oferowane produkty i usługi. Dwie formy odpowiedzialności związane ze sprzedażą: to rękojmia, która wynika wprost z przepisów prawa, dotyczy sprzedawców i opiera się na zgodności towaru z umową oraz gwarancja, której udziela producent w osobnym zobowiązaniu. Dylemat, z których uprawnień korzystać – rękojmi czy gwarancji – rozwieją szczegółowe informacje, które znajdują się w tym artykule.

Continue reading “Rękojmia a gwarancja – na czym polega różnica?”

Prawa konsumenta - podstawowe prawa osób fizycznych

Prawa konsumenta – podstawowe prawa osób fizycznych

Każdy konsument korzystający z oferty towarów i usług posiada szereg praw. Przepisy te przede wszystkim gwarantować mają bezpieczeństwo, zdrowie, ochronę prywatności oraz komfort i zadowolenie. Warto także wiedzieć, że konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca zakupu towarów lub usług (zakup jest czynnością prawną realizowaną z przedsiębiorcą), które to towary i usługi nie są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą czy zawodową osoby. Taka definicja konsumenta zawarta jest w Kodeksie cywilnym. Prawa konsumentów warunkowane są dziś przez szereg przepisów i dyrektyw. Warto je poznać i w razie konieczności umiejętnie z nich skorzystać.

Continue reading “Prawa konsumenta – podstawowe prawa osób fizycznych”