Kategoria: Prawo karne

Dopalacze w Polsce - obecnie obowiązujące przepisy

Dopalacze w Polsce – obecnie obowiązujące przepisy

Status prawny dopalaczy w Polsce nie jest na chwilę obecną do końca klarowny – wynika to między innymi z braku jednoznacznej definicji prawnej, a także faktu, iż producenci dopalaczy dokładają starań, by wyprzedzić regulacje prawne. W świetle aktualnie obowiązującego prawa niektóre dopalacze są legalne, jednak trwają intensywne prace nad tym, by tę sytuację zmienić. Jednym ze sposobów będzie wprowadzenie zmian w obrębie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Po nowelizacji ustawy dopalacze zostaną zrównane pod względem prawnym z narkotykami. Zdaniem ustawodawcy znacząco ograniczy to skalę problemu dopalaczy w naszym kraju.

Continue reading “Dopalacze w Polsce – obecnie obowiązujące przepisy”

Wykonywanie zawodu lekarza a przepisy prawne

Ochrona lekarza jako funkcjonariusza publicznego

Lekarz wykonuje zawód zaufania publicznego. Zaufanie publiczne wiąże się z jednej strony z wagą społecznej funkcji lekarza, z drugiej – z etosem pracy i powołaniem lekarskim. Konstytucja RP w art. 17 przyznaje ochronę takim zawodom, w szczególności poprzez powołanie samorządu zawodowego. Nie każdy jednak, kto wykonuje zawód zaufania publicznego, cieszy się szczególną ochroną, jaką prawo przyznaje funkcjonariuszom publicznym. Artykuł niniejszy poświęcę kwestii tego, w jaki sposób przepisy prawa poprzez instytucję funkcjonariusza publicznego chronią lekarza w szczególności w sytuacjach, w których naruszone zostaje jego cześć i nietykalność cielesna.

Continue reading “Ochrona lekarza jako funkcjonariusza publicznego”

Wyrok łączny i kara łączna

Czym jest kara łączna?

Na mocy Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lutego 2015 r., która weszła w życie dnia 1 lipca 2015 r. wprowadzone zostały istotne zmiany w instytucji kary łącznej.

Kara łączna jest instrumentem prawa karnego, orzekanym w stosunku do sprawcy, który popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu.

Innymi słowy mówiąc, orzeczenie kary łącznej polega na wydaniu jednego wyroku obejmującego wcześniej wymierzone sprawcy i nadające się do połączenia kary, by nie zachodziła konieczność odbywania ich po kolei.

Continue reading “Wyrok łączny i kara łączna”