Kategoria: Prawo przedsiębiorców

Zasady rękojmi po 1 stycznia 2023 r.

Zasady rękojmi po 1 stycznia 2023 r.

Rękojmia po 1 stycznia 2023 r. Tematem jednego z ostatnich wpisów były uprawnienia przysługujące nabywcom z tytułu rękojmi oraz terminom ich realizacji. W niniejszym wpisie uwaga zostanie poświęcona zmianom w ustawie Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zmiany dotyczące rękojmi obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. Obecnie w...
Czytaj więcej
Księgi wieczyste

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty to orzeczenie sądowe wydane w sprawie cywilnej.  Nakazy zapłaty wydawane są w ramach różnego rodzaju postępowań, w szczególności w ramach postępowania upominawczego oraz postępowania nakazowego. Powyższe rozróżnienie jest niezwykle istotne, jako że każdy z trybów może przewidywać inne przesłanki do wydania samego nakazu zapłaty, inny środek jego zaskarżenia oraz odmienne skutki jego wniesienia....
Czytaj więcej
alimenty na dorosłe dziecko

Kilka uwag o karach umownych

Kara umowna to jedna z najczęściej występujących w obrocie klauzul umownych. Służy dodatkowemu zabezpieczeniu należytego wykonania umowy poprzez wprowadzenie sankcji finansowej na wypadek niewywiązania się z zaciągniętego zobowiązania.  Zasady ustanawiania kar umownych określone zostały w przepisach Kodeksu cywilnego.  Przepisy umowy, które wprowadzają karę umowną są zatem ważne, o ile nie pozostają w sprzeczności z przepisami...
Czytaj więcej
Jak postąpić w sytuacji, gdy koniec terminu postępowania administracyjnego przypada na sobotę?

Orzecznictwo sądów administracyjnych w odniesieniu do decyzji inspekcji sanitarnej

Warto odnotować kształtującą się linię orzeczniczą wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie skarg obywateli na decyzje inspekcji sanitarnej dotyczące nakładania kar za niestosowanie się do ograniczeń związanych ze stanem epidemii. Spośród kilku zbliżonych wyroków, o których w ostatnim czasie donosiły media, dostępne jest w całości uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Opolu1. Sąd w uzasadnieniu przypominał...
Czytaj więcej

Zmiany przepisów dotyczących przedsiębiorców. Nowe przepisy ułatwiające start firmy. Ułatwienia dla nowych przedsiębiorców

Z dniem 30 kwietnia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy , które zbiorczo określane są mianem Konstytucji biznesu. Zastępują one dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, określając jednocześnie w precyzyjny sposób zasady obowiązujące przedsiębiorców i organy władzy publicznej we wzajemnych relacjach. Co bardzo istotne, nowa ustawa przewiduje szereg ulg i ułatwień dla osób,...
Czytaj więcej