Kategoria: Prawo upadłościowe

Tajemnica adwokacka

Tajemnica adwokacka jako jeden z filarów wykonywania zawodu przez adwokata
Adwokat wykonuje zawód zaufania publicznego, który jest składnikiem szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Stąd też ramy, a także sposób wykonywania czynności adwokackich zostały w sposób kompleksowy ujęte w szeregu przepisów prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Continue reading „Tajemnica adwokacka”

alimenty na dorosłe dziecko

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to określenie postępowania sądowego prowadzonego w stosunku do konsumentów – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Postępowanie upadłościowe uregulowane jest w przepisach art. 4911 – 49123 ustawy Prawo upadłościowe.

Continue reading „Czym jest upadłość konsumencka?”