Miesiąc: sierpień 2016

alimenty na dorosłe dziecko

Podział majątku po rozwodzie

Jedną z konsekwencji wejścia w związek małżeński jest powstanie wspólności majątkowej małżeńskiej. O ile małżonkowie nie zdecydują się na zawarcie tzw. intercyzy, to od dnia zawarcia małżeństwa dochody z pracy, czy działalności gospodarczej prowadzonej chociażby przez jedno z nich, stają się wspólną własnością. Szczegółowe reguły w zakresie tego, co stanowi majątek wspólny, a co majątek...
Czytaj więcej

Ile trwa rozwód?

Odpowiedź na pytanie ile trwa rozwód jest złożona. Orzeczenie rozwodu wymaga ustalenia przez sąd, że pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Jeśli więzi łączące małżonków – fizyczna, emocjonalna i ekonomiczna – zostają zerwane w sposób definitywny i nie ma widoków na to, żeby małżonkowie mogli do siebie wrócić, sąd potwierdza rozkład pożycia wydając...
Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie, a bez orzeczenia o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie, a bez orzeczenia o winie

Orzeczenie rozwodu nigdy nie jest dowolną decyzją sądu. Niezbędne jest zaistnienie ku temu określonych przesłanek, wyraźnie opisanych w przepisach prawa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi bowiem, że każdy z małżonków może żądać rozwiązania przez sąd małżeństwa przez rozwód, o ile między małżonkami nastąpił tzw. zupełny i trwały rozkład pożycia. (więcej…)
Czytaj więcej