Miesiąc: listopad 2016

Tajemnica adwokacka

Tajemnica adwokacka jako jeden z filarów wykonywania zawodu przez adwokata Adwokat wykonuje zawód zaufania publicznego, który jest składnikiem szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Stąd też ramy, a także sposób wykonywania czynności adwokackich zostały w sposób kompleksowy ujęte w szeregu przepisów prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. (więcej…)
Czytaj więcej

Prawa lekarza

W debacie o relacji lekarza z pacjentem i prawach pacjenta oraz jego rodziny nie można pominąć kwestii praw lekarza. W moim przekonaniu wyróżnienie osobnej grupy praw lekarza powinno uwzględniać ich źródło w autonomii i godności zawodu, a także ich rolę jako komplementarnego zbioru reguł dla praw pacjenta. (więcej…)
Czytaj więcej