Miesiąc: maj 2018

Rodo dane osobowe dziecka ochrona danych

RODO a dane osobowe dziecka

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wchodzi w życie już od 25 maja 2018 roku. Niesie ze sobą wiele zmian dotyczących zbierania danych oraz ich ochrony. Część wprowadzonych zmian dotyczy również dzieci. Warto bowiem mieć świadomość, że jednym z celów zmiany ustawy o ochronie danych osobowych jest zwiększenie bezpieczeństwa osób małoletnich. Przyjrzyjmy się więc zmianom, jakie nas czekają.

Continue reading „RODO a dane osobowe dziecka”

Ograniczenie możliwości zaprzeczenia ojcostwa do 3 lat od osiągnięcia pełnoletności jest niekonstytucyjne

W Artykule 70. ust. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czytamy: „Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności”. Termin ten został jednak uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją RP.  Co więcej, do skargi o uznanie przepisu za niekonstytucyjny przyłączyli  się Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator Generalny oraz Sejm. Continue reading „Ograniczenie możliwości zaprzeczenia ojcostwa do 3 lat od osiągnięcia pełnoletności jest niekonstytucyjne”

Postępowania karne w sprawach o błąd medyczny w świetle aktualnych statystyk

Prokuratura Krajowa opublikowała w ostatnim czasie dane statystyczne dotyczące prowadzonych w całym kraju postępowań karnych w sprawach o błąd medyczny1. Dane te, stanowiące porównanie lat 2016 i 2017, uważam za warte omówienia z kilku powodów.

Continue reading „Postępowania karne w sprawach o błąd medyczny w świetle aktualnych statystyk”

eksmisja i prawa lokatorów w polsce

Eksmisja a prawa lokatorów w Polsce

Do eksmisji lokatorów dochodzi w Polsce dość często – w ostatnich latach liczba spraw o wyprowadzenie najemcy z lokalu mieszkalnego utrzymuje się na poziomie powyżej 8000 rocznie. Skala problemu jest zatem znacząca, warto jednak pamiętać, że podejmowane są inicjatywy legislacyjne, których celem jest poprawa bieżącego stanu rzeczy poprzez zapewnienie właściwej ochrony praw lokatorów oraz praw właścicieli udostępniających należące do nich mieszkania pod wynajem.

Continue reading „Eksmisja a prawa lokatorów w Polsce”