Miesiąc: lipiec 2018

Dopalacze w Polsce – obecnie obowiązujące przepisy

Dopalacze w Polsce – obecnie obowiązujące przepisy

Status prawny dopalaczy w Polsce nie jest na chwilę obecną do końca klarowny – wynika to między innymi z braku jednoznacznej definicji prawnej, a także faktu, iż producenci dopalaczy dokładają starań, by wyprzedzić regulacje prawne. W świetle aktualnie obowiązującego prawa niektóre dopalacze są legalne, jednak trwają intensywne prace nad tym, by tę sytuację zmienić. Jednym ze sposobów będzie wprowadzenie zmian w obrębie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Po nowelizacji ustawy dopalacze zostaną zrównane pod względem prawnym z narkotykami. Zdaniem ustawodawcy znacząco ograniczy to skalę problemu dopalaczy w naszym kraju.

Continue reading „Dopalacze w Polsce – obecnie obowiązujące przepisy”

Usunięcie danych osobowych i prawo do bycia zapomnianym

Usunięcie danych osobowych i prawo do bycia zapomnianym

Ochrona danych osobowych to w dzisiejszym świecie sprawa bardzo poważna. Organy prawne wprowadzają coraz to nowe przepisy o ochronie danych osobowych mające chronić obywateli i dawać im jak najwięcej praw. Aktualne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, znane szerzej pod nazwą RODO, w artykule 17 ust. 1 ustanawia prawo do usunięcia danych osobowych, to jest prawo do bycia zapomnianym przez podmiot gromadzący dane osobowe. Realizacja założeń prawa do bycia zapomnianym może odbywać się na podstawie jednego z kilku mogących zaistnieć warunków. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z prawa do bycia zapomnianym oraz jakie obowiązki spadają na administratora danych w świetle zmiany ustawy o ochronie danych osobowych? Odpowiadamy.

Continue reading „Usunięcie danych osobowych i prawo do bycia zapomnianym”

Obowiązkowe szczepienia dzieci – przepisy wynikają z ustawy i są ogólnodostępne

Szczepienie ochronne realizowane są w Polsce zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO). Kalendarz szczepień co roku jest aktualizowany, a obowiązującą w danym roku wersję kalendarza ogłasza w komunikacie Główny  Inspektor Sanitarny. PSO porządkuje kwestie wieku i zakresu wykonywanych szczepień ochronnych, wskazując obowiązkowe szczepienia bezpłatne (realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego) oraz zalecane szczepienia odpłatne (nieobowiązkowe). Z czego wynika obowiązek szczepień? Jaka ustawa i które jej artykuły regulują tę kwestię? Kto jest odpowiedzialny za realizację obowiązku szczepienia osób małoletnich?

Continue reading „Obowiązkowe szczepienia dzieci – przepisy wynikają z ustawy i są ogólnodostępne”