Kategoria: Odszkodowanie

Umowa pożyczki

Ekspertyza rzeczoznawcy – kto za nią zapłaci?

Warto wiedzieć, że przysługuje nam zwrot kosztów ekspertyzy rzeczoznawcy, jeśli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania – taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy 2 września 2019 r. w sprawie III CZP 99/18. Zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu, w którym krótko wyjaśniamy, kiedy możemy ubiegać się o zwrot kosztów prywatnej opinii w toku postępowania sądowego o odszkodowanie.

Continue reading “Ekspertyza rzeczoznawcy – kto za nią zapłaci?”

Tajemnica adwokacka

Tajemnica adwokacka jako jeden z filarów wykonywania zawodu przez adwokata
Adwokat wykonuje zawód zaufania publicznego, który jest składnikiem szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Stąd też ramy, a także sposób wykonywania czynności adwokackich zostały w sposób kompleksowy ujęte w szeregu przepisów prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Continue reading “Tajemnica adwokacka”

O odszkodowaniach w związku błędem lekarskim

Media regularnie podają informacje o coraz wyższych odszkodowaniach zasądzanych przez sądy w związku z błędami w sztuce lekarskiej. Informacja o „rekordowym odszkodowaniu” jest zazwyczaj jedną z wiadomości dnia. Kwoty odszkodowań sięgają już nie setek tysięcy, ale milionów złotych. W jakim kierunku zmierza, a w jakim powinna zmierzać kwestia odszkodowań za błędy?

Continue reading “O odszkodowaniach w związku błędem lekarskim”