Rozpoczął działalność Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Rozpoczął działalność Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Rzecznik Praw Pacjenta poinformował1, że w dniu 6 września 2023 roku, wraz z wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw2, rozpoczyna swoją działalność Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Ma on umożliwiać uzyskanie rekompensaty finansowej przez osoby, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uległy zakażeniu szpitalnemu, a także rodzinie pacjenta w przypadku jego śmierci. Rzecznik informuje, że uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy placówki medycznej, ale stwierdzenia, że doszło do zdarzenia, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby świadczenie zdrowotne zostało pacjentowi udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo gdyby zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną lub leczniczą. Maksymalna kwota rekompensaty dla pacjenta wynosi 200 tys. złotych. W razie śmierci pacjenta świadczenie wynosi do 100 tys. złotych dla każdej uprawnionej osoby. Fundusz Kompensacyjny obejmuje zdarzenia, które miały miejsce po wejściu w życie ustawy, a także zdarzenia wcześniejsze, jeżeli pacjent dowiedział się o szkodzie już po tej dacie. Wniosek do Rzecznika można złożyć w ciągu roku od uzyskania informacji o zdarzeniu, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od daty zdarzenia. Dopiero przekonamy się na ile sprawnie będą przebiegać omawiane postępowania. Można mieć jednak nadzieję, że wypłata rekompensat będzie następować szybciej, aniżeli w przypadku drogi sądowej.

1https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych-rozpoczyna-swoja-dzialalnosc dostęp: 7.09.2023 r.

2Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r., Dz.U. 2023 poz. 1675.

Czy ta publikacja była przydatna?

Kliknij na gwizdki aby ocenić!

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość ocen: 2

Na razie brak ocen.