Miesiąc: kwiecień 2016

Jak nabyć prawo do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym?

Prawo do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym nie jest równoznaczne z prawem własności. Jest to specyficzne, aczkolwiek szerokie i trwałe uprawnienie, które przypomina w swej konstrukcji  prawo dzierżawy lub użytkowania. Obowiązujące aktualnie uregulowania zawarte są w ustawie z dnia 1 lipca 2014 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Continue reading „Jak nabyć prawo do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym?”

Lekarz - zdrowie a błąd medyczny

Dobra osobiste lekarza w praktyce sądowej.

Dobra osobiste każdego człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, nazwisko, wizerunek, nietykalność cielesna, twórczość naukowa i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Czy w związku z wykonywaniem zawodu lekarza jego dobra osobiste mogą być naruszone? Jaka ochrona przysługuje w takich sytuacjach?

Continue reading „Dobra osobiste lekarza w praktyce sądowej.”