Miesiąc: listopad 2017

unieważnienie małżeństwa

Kiedy sąd może unieważnić małżeństwo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy precyzyjnie określa warunki, których spełnienie jest konieczne do zawarcia ważnego związku małżeńskiego, dzięki czemu sprawy o unieważnienie małżeństwa cywilnego stanowią zaledwie niewielki odsetek spraw rozpatrywanych przez polskie sądy powszechne. Co ważne, aby małżeństwo cywilne mogło zostać unieważnione, w chwili jego zawierania muszą wystąpić konkretne warunki (także określone przez polskie prawodawstwo), jednak zawsze ostateczną decyzję podejmuje właściwy sąd.

Continue reading „Kiedy sąd może unieważnić małżeństwo”

Separacja a rozwód

Różnice między separacją a rozwodem

Od kilku lat w Polsce wyraźnie zauważalny jest wzrost liczby rozwodów w stosunku do liczby zawieranych małżeństw. Przyczyny rozwodów bywają różne – od niezgodności charakterów przez przemoc aż po zdradę małżeńską. W wielu przypadkach małżeństwo dałoby się jednak uratować z korzyścią nie tylko dla obojga małżonków, ale także dla ich dzieci, o ile strony podjęłyby decyzję o separacji zamiast od razu żądać rozwodu.

Continue reading „Różnice między separacją a rozwodem”

testament

Kto i w jaki sposób może sporządzić testament?

Sporządzenie testamentu to najlepszy sposób na to, by w przejrzysty i nie budzący wątpliwości sposób zadecydować o tym, jak dziedziczony będzie spadek po testatorze. Niestety, nadal nie jest to rozwiązanie cieszące się dużą popularnością, co sprawia, że sprawy spadkowe toczące się w polskich sądach potrafią trwać nawet przez lata. Warto jednak pamiętać, że napisanie ważnego testamentu nie jest niczym trudnym – poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat tego, jak sporządzić testament, by był ważny.

Continue reading „Kto i w jaki sposób może sporządzić testament?”

Księgi wieczyste

Co to są księgi wieczyste?

W myśl definicji księga wieczysta jest rejestrem publicznym zawierającym informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości. Dzięki zawartym w niej danym możliwe jest autorytatywne ustalenie osób, którym przysługują prawa do danej nieruchomości oraz zakresu tych praw. Ze względu na to, że księgi wieczyste są ogólnodostępne, nie można nigdy zasłaniać się niewiedzą co do wpisów znajdujących się w danej księdze.

Continue reading „Co to są księgi wieczyste?”