Wyrok Trybunału Sprawiedliwości ws. dostępu do dokumentacji medycznej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości ws. dostępu do dokumentacji medycznej

W dniu 26 października 2023 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej1 potwierdzający, że pacjent ma prawo uzyskać bezpłatnie pierwszą kopię swojej dokumentacji medycznej.

Podstawą do wydania orzeczenia była sytuacja, w której pacjent wystąpił do swojej dentystki o wydanie kopii dokumentacji medycznej. Lekarka zażądała jednak, aby pokrył on koszty związane z dostarczeniem kopii dokumentacji medycznej. Pacjent wniósł sprawę do właściwego dla stron sądu niemieckiego. Federalny trybunał sprawiedliwości skierował pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości. W omawianym wyroku Trybunał przypomniał, że rozporządzenie ws. RODO2 ustanawia prawo pacjenta do uzyskania pierwszej kopii jego dokumentacji medycznej bez ponoszenia kosztów. Administrator może pobrać opłatę tylko wtedy, gdy pacjent uzyskał już bezpłatnie pierwszą kopię swoich danych i ponownie występuje z takim wnioskiem. Lekarz dentysta jest w tym wypadku administratorem danych osobowych pacjenta, a ten nie musi uzasadniać swego wniosku i ma prawo uzyskać pełną kopię dokumentów znajdujących się w jego dokumentacji medycznej. Prawo pacjenta obejmuje wszelkie dane z dokumentacji medycznej zawierającej informacje takie jak diagnoza, wyniki badań, oceny dokonywane przez lekarzy prowadzących, stosowane terapie czy przeprowadzone zabiegi.

1https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-307/22, dostęp: 3.11.2023 r.

2Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Czy ta publikacja była przydatna?

Kliknij na gwizdki aby ocenić!

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość ocen: 3

Na razie brak ocen.