Kategoria: Prawo rodzinne

Tajemnica adwokacka

Tajemnica adwokacka jako jeden z filarów wykonywania zawodu przez adwokata
Adwokat wykonuje zawód zaufania publicznego, który jest składnikiem szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Stąd też ramy, a także sposób wykonywania czynności adwokackich zostały w sposób kompleksowy ujęte w szeregu przepisów prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Continue reading “Tajemnica adwokacka”

Podział majątku po rozwodzie

Jedną z konsekwencji wejścia w związek małżeński jest powstanie wspólności majątkowej małżeńskiej. O ile małżonkowie nie zdecydują się na zawarcie tzw. intercyzy, to od dnia zawarcia małżeństwa dochody z pracy, czy działalności gospodarczej prowadzonej chociażby przez jedno z nich, stają się wspólną własnością. Szczegółowe reguły w zakresie tego, co stanowi majątek wspólny, a co majątek osobisty każdego z małżonków określają art. 31 i 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Continue reading “Podział majątku po rozwodzie”

Ile trwa rozwód?

Odpowiedź na pytanie ile trwa rozwód jest złożona. Orzeczenie rozwodu wymaga ustalenia przez sąd, że pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Jeśli więzi łączące małżonków – fizyczna, emocjonalna i ekonomiczna – zostają zerwane w sposób definitywny i nie ma widoków na to, żeby małżonkowie mogli do siebie wrócić, sąd potwierdza rozkład pożycia wydając wyrok rozwodowy. Rozkład pożycia małżeńskiego jest zatem procesem, który czasem trwa kilka miesięcy, a czasem wiele lat. Jego zaistnienie uzasadnia złożenie pozwu rozwodowego. Continue reading “Ile trwa rozwód?”