Kategoria: Prawo rodzinne

art 272 kk

Przepisanie majątku na jedno z dzieci – czy to jest możliwe?

Pytanie, czy można swobodnie dysponować majątkiem na rzecz własnego dziecka, często pojawia się wśród osób zainteresowanych pomocą prawną. Warto szerzej opisać to zagadnienie, ponieważ ma wiele aspektów, które należy uporządkować i po kolei omówić.Czy można dysponować majątkiem na rzecz dziecka?Po pierwsze, dziecko może nabywać majątek od rodzica będąc osobą dorosłą, ale również i niepełnoletnią. Po...
Czytaj więcej

Ochrona małoletnich w placówkach medycznych

W dniu 15 lutego 2024 r. weszły w życie zmiany w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw, których celem jest zwiększenie ochrony małoletnich przed przemocą, w tym przemocą o charakterze seksualnym, w odniesieniu do działalności związanej między innymi z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, a także leczeniem, opieką i świadczeniem porad psychologicznych dla małoletnich....
Czytaj więcej
Sprawy o znęcanie się psychiczne

Znęcanie psychiczne – czym jest i jak udowodnić

Obowiązek przeciwdziałania znęcaniu psychicznemu jako międzynarodowy standard cywilizacyjny Znęcanie psychiczne jest częścią szerszego zjawiska, jakim jest przemoc, w tym w szczególności przemoc w rodzinie. Ofiarami przemocy domowej padają w większości kobiety i dzieci. Jednoznacznie negatywna ocena przemocy rodzinnej w tym znęcania psychicznego oraz postulat zdecydowanego jej piętnowania i zwalczania, co najmniej od drugiej połowy XX...
Czytaj więcej
alimenty na dorosłe dziecko

Gdzie i jak sprawdzić czy dług jest przedawniony

Przedawnienie roszczeń to jedno z kluczowych zagadnień nie tylko w obrocie gospodarczym, ale również w bieżących sprawach życia codziennego. Ograniczona czasowo możliwość dochodzenia i egzekucji zasądzonych roszczeń z jednej strony wpływa na przewidywalność obrotu prawnego, usuwając stan niepewności po stronie dłużników, z drugiej strony ma na celu mobilizację wierzycieli w dochodzeniu swych praw. Poniżej przedstawiamy...
Czytaj więcej
postępowanie w sprawach nieletnich

Postępowanie w sprawach nieletnich

Zarówno w prawie karnym, jak i w prawie cywilnym pojawiają się różne pojęcia charakteryzujące osobę, która nie ukończyła osiemnastego roku życia. Będą to niepełnoletni, małoletni, czy nieletni. Specjalną formą osoby dorosłej jest także młodociany. W tym artykule wyjaśniamy, kim jest nieletni. Czy sprawami nieletnich zawsze zajmuje się sąd rodzinny i opiekuńczy? Kiedy nieletni może odpowiadać...
Czytaj więcej