Kategoria: Prawo rodzinne

Ile trwa rozwód?

Odpowiedź na pytanie ile trwa rozwód jest złożona. Orzeczenie rozwodu wymaga ustalenia przez sąd, że pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Jeśli więzi łączące małżonków – fizyczna, emocjonalna i ekonomiczna – zostają zerwane w sposób definitywny i nie ma widoków na to, żeby małżonkowie mogli do siebie wrócić, sąd potwierdza rozkład pożycia wydając wyrok rozwodowy. Rozkład pożycia małżeńskiego jest zatem procesem, który czasem trwa kilka miesięcy, a czasem wiele lat. Jego zaistnienie uzasadnia złożenie pozwu rozwodowego. Continue reading “Ile trwa rozwód?”

Rozwód z orzeczeniem o winie, a bez orzeczenia o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie, a bez orzeczenia o winie

Orzeczenie rozwodu nigdy nie jest dowolną decyzją sądu. Niezbędne jest zaistnienie ku temu określonych przesłanek, wyraźnie opisanych w przepisach prawa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi bowiem, że każdy z małżonków może żądać rozwiązania przez sąd małżeństwa przez rozwód, o ile między małżonkami nastąpił tzw. zupełny i trwały rozkład pożycia. Continue reading “Rozwód z orzeczeniem o winie, a bez orzeczenia o winie”

Jak ustala się kontakty z dziećmi?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza nie tylko prawo, ale i obowiązek wzajemnych kontaktów pomiędzy rodzicami i dziećmi. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z nim (tj. odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu), a także bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Continue reading “Jak ustala się kontakty z dziećmi?”