Wzór pisma – Wniosek o końcowe zapoznanie się z materiałami postępowania

Jeżeli istnieją podstawy do zamknięcia śledztwa, na wniosek podejrzanego, prowadzący postępowanie powiadamia podejrzanego o terminie końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania. Jednocześnie poucza o prawie uprzedniego przejrzenia akt.

Końcowe zapoznanie z materiałami postępowania to istotne uprawnienie podejrzanego, pozwalające na analizę całości zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz podjęcie stosownych działań w ramach prowadzonej obrony, np. złożenie dodatkowych wniosków dowodowych.

Wzór wniosku o końcowe zapoznanie się z materiałami postępowania znajdziesz tu.