Wzór pisma – Wniosek o uzasadnienie wyroku

Aby zaskarżyć wyrok w sprawie karnej, w pierwszej kolejności należy złożyć wiosek o jego pisemne uzasadnienie. Sąd karny nie sporządzi i nie doręczy odpisu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem bez stosownego wniosku.

Wniosek należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. We wniosku należy wskazać, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien również wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy.

Tu możesz pobrać:

– wzór wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku w sprawie karnej w całości

– wzór wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku w sprawie karnej w części