Wzór pisma – Wniosek o pisemne uzasadnienie zarzutów

W interesie podejrzanego leży, aby znać motywy, jakimi kierowano się stawiając mu zarzut w postępowaniu karnym. Taka wiedza zawsze będzie pomocna w prowadzeniu rozsądnej i skutecznej obrony.

Podejrzany może do czasu zawiadomienia go o terminie zaznajomienia z materiałami śledztwa żądać sporządzenia uzasadnienia zarzutów na piśmie. Pisemne uzasadnienie doręcza się podejrzanemu w terminie 14 dni.

Wzór wniosku o pisemne uzasadnienie zarzutów znajdziesz tu.