Wzór pisma – Wniosek o zgodę na wgląd w akta sprawy

Wzór pisma – Wniosek o zgodę na wgląd w akta sprawy

W postępowaniu przygotowawczym dostęp stron, w szczególności podejrzanego, do akt sprawy nie jest swobodny. Aby zatem uzyskać dostęp do akt prowadzonego śledztwa lub dochodzenia, należy się zwrócić z wnioskiem do prowadzącego dane postępowanie.

Co do zasady zgoda na wgląd w akta sprawy jest wydawana. Można jej jednak odmówić, jeżeli zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa.

Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym przysługuje stronom zażalenie; na zarządzenie prokuratora zażalenie przysługuje do sądu.

Tu znajdziesz wzór wniosku o zgodę na wgląd w akta sprawy karnej.

Czy ta publikacja była przydatna?

Kliknij na gwizdki aby ocenić!

Średnia ocen: 1.8 / 5. Ilość ocen: 5

Na razie brak ocen.