Wzór pisma – Odpowiedź na akt oskarżenia

Oskarżony ma prawo wniesienia, w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia, pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia.

Formułując treść odpowiedzi należy być rozważanym. W szczególności pamiętać trzeba, że zasadą postępowania karnego jest domniemanie niewinności i to oskarżyciel zobowiązany jest do udowodnienia przed sądem winy oskarżonego.

Z uwagi na znaczenie dla sprawy informacji udzielonych przez oskarżonego w pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia, zaleca się skonsultowanie jej treści z profesjonalnym obrońcą – adwokatem.

Tu znajdziesz wzór odpowiedzi na akt oskarżenia.