Hejt w internecie jako przestępstwo zniesławienia

Hejt w internecie jako przestępstwo zniesławienia

Hejt w Internecie jest zjawiskiem o rosnącej skali. Wiele osób czuje się bezkarnie krytykując lub obrażając innych w sieci. Bezkarność ta jest jednak tylko pozorna. Cyberprzemoc spotkamy na co dzień, jednak nie każdy z nas wie, że obraźliwe komentarze i treści mogą być karalne. Zwiększanie świadomości społeczeństwa w tym zakresie jest działaniem, które potencjalnie może ograniczyć to krzywdzące zjawisko.

Nasilające się zjawisko hejtu

Przy okazji codziennego przeglądu stron internetowych oraz mediów społecznościowych na każdym kroku natkamy się na tak zwaną mowę nienawiści oraz groźby. Anonimowe komentarze często przekraczają granice dopuszczalnej krytyki i wolności słowa. Czy hejt w Internecie może więc być kwalifikowany jako przestępstwo? Według Kodeksu Karnego przestępstwami są: groźba oraz zniesławienie i znieważenie na tle przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej oraz znieważenie narodu lub Rzeczypospolitej.

Groźba i zgłoszenie anonimowego komentarza

Zgodnie z artykułem 190 Kodeksu Karnego § 1 „kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca nas do zgłaszania cyberprzemocy, jednak ustalenie autora anonimowego komentarza jest sprawą czasochłonną. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do administratora portalu o ustalenie numeru IP sprawcy. W przypadku odmowy, pokrzywdzony ma prawo zgłosić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o wydanie decyzji nakazującej ujawnienie danych. Po ich uzyskaniu lub odmowie konieczne jest wystąpienie do Policji lub Prokuratury z wnioskiem o ustalenie danych personalnych osób o podanych numerach IP, przy okazji składając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Czy ta publikacja była przydatna?

Kliknij na gwizdki aby ocenić!

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość ocen: 0

Na razie brak ocen.